Over de naam

bluePundit is misschien geen voor de hand liggende naam, vandaar even een korte toelichting naar het verhaal dat erachter zit.

blue” werd gekozen wegens de leuke betekenissen die aan blauw toegedicht worden, zoals de kleur van het oneindige, denk bv. aan de oceaan [bron]. Ook straalt het kalmte en weidsheid uit, en blauw zet aan tot dromen [bron]. Blauw heeft verder ook dynamische aspecten die creativiteit en inspiratie promoten [bron].

pundit” werd dan weer gekozen omdat het een leuk en eerder onbekend woord is voor de meeste mensen uit niet-Engelssprekende landen. Het heeft een aantal (gelijklopende) betekenissen, die wij vrij interpreteren als wijsheid, bewaken en openstellen van onbekend terrein, en ten dienste van de klant, met als ondertoon een zekere rustgevendheid (zen) [bron].

Extra redenen…

In de marge zijn er nog een aantal andere redenen te vinden… Zo luidt het gerucht dat de familienaam van de oprichter “Deblauwe” luidt (wat de keuze voor Blue zou kunnen be├»nvloed hebben).

Mensen die een diepgaand onderzoek doen, zullen er waarschijnlijk ook achterkomen dat de oprichter lang geleden betrokken was in een mini-collectief dat “Bullshit Productions” heette. Een van de leden vond bullshit niet bepaald serieus genoeg, maar hield wel van de klankcombinatie. Hij ging dus aan de slag met verschillende andere medeklinkers en kwam uit op “Pundit Productions”. Mogelijk heeft dit verleden ook meegespeeld in de keuze van de naam.


Algemeen